Trumps tale 15. august 2016

0a63c2ae-b2d0-41ad-b549-580eff36b52b

Donald Trump holdt i dag en stor tale om national sikkerhed, og hvordan han vil håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer som USA står overfor, hvis han vælges til november.

Det overordnede tema for hans tale var helt i tråd med det hidtidige budskab. USA er under pres og truet af “radical islamic terrorism”. Her ligger, ifølge talen, den største sikkerhedspolitiske udfordringer for USA. Ikke fra Rusland. Ikke fra Kina. Ikke et EU under pres (eller jo, men kun i det omfang Trump kan argumentere for at EU er truet af islamiske terrorister). Den alvorligste trussel er fra islamisk terrorisme. Som argument listede Trump en række terrorangreb, i et forsøg på at fastholde det meget dystre narrativ som blev bygget op under det republikanske partikonvent af et USA under angreb.
Hvorfra kommer så den trussel? Jo den har sin oprindelse i total fejlslagen politik ført af præsident Obama med Hillary Clinton ved sin side som udenrigsminister:

Let’s look back at the Middle East at the very beginning of 2009, before the Obama-Clinton Administration took over.
Libya was stable.
Syria was under control.
Egypt was ruled by a secular President and an ally of the United States.
Iraq was experiencing a reduction in violence.
The group that would become what we now call ISIS was close to being extinguished.
Iran was being choked off by economic sanctions.

Det lyder jo meget godt i ørerne på republikanere, som tilsyneladende har glemt de otte års amerikansk udenrigspolitik som lå forud med George W. Bush ved roret.

Selvfølgelig følger en opremsning af alle de områder, hvor Obama har tabt amerikansk udenrigspolitik på gulvet, men vi kan nøjes med Trumps egen opsummering:

In short, the Obama-Clinton foreign policy has unleashed ISIS, destabilized the Middle East, and put the nation of Iran – which chants ‘Death to America’ – in a dominant position of regional power and, in fact, aspiring to be a dominant world power.

Trump søgte flere gange at sammenkæde Hillary Clinton med, hvad han ser som Obamas fejlslagne udenrigspolitik, og kom da også med kraftige stik mod Clinton, bl.a.: Yet, as she threw the Middle East into violent turmoil, things turned out well for her. The Clintons made almost $60 million in gross income while she was Secretary of State.

Dette var en af gangene, hvor Trump søgte at holde liv i flere af de rygter og anklager, som rettes mod Clinton. Temaerne Trump gik efter var:

  • Clinton skulle være ansvarlig for de dræbte amerikanere i Benghazi
  • Clintons tvivlsomme omgang med privat emailkonto som udenrigsminister
  • Penge modtaget af Clinton-fonden fra regimer i Mellemøsten
  • Det faktum at Clinton stemte for invasionen af Irak, som på magisk vis lægges for fødderne af Clinton

Hvad vil Trump så som præsident?

Anklagen mod Obama og Clinton var i Trumps tale at de har ledt USA ind i langvarige “nation building” missioner, som USA ikke har nogen nytte af. Den store ironi er jo, at Obama siden han kom til i 2009 har søgt at få USA ud af de to store nation building operationer man var engageret i siden 2001. Faktisk har det været det gennemgående kritikpunkt mod Obama, nemlig at han har været for tilbageholdende med at anvende militær magt. Det er altså ikke kritikpunktet for Trump – tværtimod.

I stedet for store nation building operationer, så skal USA og dets allierede fokusere på at standse “the spread of Radical Islam”. En indsats som skal foregå i samarbejde med allierede, som deler dette mål. Herunder Rusland: “I also believe that we could find common ground with Russia in the fight against ISIS. They too have much at stake in the outcome in Syria, and have had their own battles with Islamic terrorism.

Under talen kom et nyt element i Trumps planer for bekæmpelse af islamisk terrorisme, nemlig også nødvendigheden af at fokusere på bl.a. sociale medier: “My Administration will aggressively pursue joint and coalition military operations to crush and destroy ISIS, international cooperation to cutoff their funding, expanded intelligence sharing, and cyberwarfare to disrupt and disable their propaganda and recruiting. We cannot allow the internet to be used as a recruiting tool, and for other purposes, by our enemy – we must shut down their access to this form of communication, and we must do so immediately.” Men hvad der skal komme efter bekæmpelsen af IS, al Qaeda og andre islamistiske grupper kommer Trump ikke ind på, men understreger at kampen mod “radical islamic terrorism” også er en ideologisk kamp, hvor USA skal finde inspiration i den Kolde Krigs modsætning til kommunismen. En måde hvor denne ideologiske kamp skal føres er ved at indføre strengere immigrationsregler, som bl.a. skal inkludere en ideologisk test for at teste om folk som søger om at komme til USA deler “de rette værdier”: “In the Cold War, we had an ideological screening test. The time is overdue to develop a new screening test for the threats we face today.

Donald Trumps sikkerhedspolitiske budskaber i talen følger altså i tråd med hans hidtidige budskaber om at den primære trussel mod USA kommer fra “radical islamic terrorism”. Dermed fortsætter hans sammenkædning af immigration og sikkerhedspolitik, samt den trussel som Trump og mange af hans vælgere føler kommer fra muslimer.
Hvad der er bekymrende er den meget simplistiske måde Trump fremstiller verden. Der er ikke tale om de store strategiske udfordringer som kommer fra et EU, som prøver at finde benene efter Brexit-afstemningen, et revanchistisk Rusland som har annekteret områder fra et naboland, eller udfordringen ved et mere fremtrædende Kina. Disse problemstillinger omtales ikke i Trumps retorik, formentlig fordi de ikke spiller ind i det dystre billede af amerikansk sikkerhed, som er blevet tegnet af republikanerne.

Hele Trumps tale kan læses her