Nyt koncept skal lede den amerikanske hær ind i fremtiden

13-10-2014

Den 7. oktober udgav den amerikanske hær et nyt såkaldte ”Operating Concept”. Det er et dokument, som skal være styrende for den træning, doktrinudvikling og udførelse af operationer, som hæren vil udføre over de næste mange år. Kort sagt så er det et dokument, som viser hvad hæren tænker om fremtidens krig.

US Army Operating Concept

Det er faktisk en større sag end som så. Sidst hæren udgav et sådant dokument var i 1982, og det koncept som blev præsenteret dengang, har været styrende lige siden. Dengang hed konceptet AirLand Battle Concept, og var baseret på et tæt samarbejde mellem hæren og flyvevåbnet. De to værn skulle tilsammen kunne overvinde en talmæssigt overlegen konventionel styrke i kamp. Fjenden dengang var Sovjetunionen, og konceptet var skræddersyet til det centraleuropæiske terræn, som var det mest sandsynlige sted for et sammenstød mellem Sovjetunionen og NATO.
Det nye koncept skal danne basis for fremtidens hær, og hvordan hæren skal tilpasse sig til en verden i forandring. For den amerikanske hær skal ikke længere blot fokusere på en stor konventionel fjende, men mange mindre konflikter overalt i verden, ofte mod ukonventionelle, eller asymmetriske, fjender.

Ny rolle til hæren

En af de største forandringer fra AirLand Battle Concept til det nye koncept er, at hæren nu skal være klar til at kunne operere i flere missioner over hele verden på samme tid. Hidtil har den grundlæggende tankegang været, at hæren skulle være i stand til at udkæmpe en stor konflikt, samtidig med at man holdt låg på en anden eventuel konflikt. I 1990’erne betød det f.eks., at man skulle kunne håndtere en krig mod Nordkorea, og samtidig kunne håndtere, hvis Saddam Hussein havde sat gang i et angreb mod Kuwait.

Den rolle skal ændres til, at man skal kunne engageres i flere missioner over hele verden i forskellige typer missioner. Til det formål skal hæren være bedre til at samarbejde med de andre værn (en målsætning som sådan set altid optræder i doktriner og koncepter, så det er ikke så revolutionerende), men den skal samtidig også have fokus på andre ting end krig. Grundfokus i AirLand Battle Concept var på at udkæmpe en krig, og dette var eneste vej til sejr i dette koncept. Fordi konceptet var udviklet i en tid, hvor det først ville komme i brug hvis de to siders militære kapaciteter var kommet i spil, så giver det sådan set meget god mening. Men verden er kommet videre, og hæren har nu taget konsekvensen, og gør det til en central del af sit ”operating concept”, at man skal kunne andre ting også. General Perkins, chef for det center som udvikler koncepter og doktriner for hæren, gav som eksempel på denne nye type mission og behovet for tilpasning, de 3.200 soldater som i øjeblikket er ved at blive sendt til Afrika for at deltage i arbejdet mod Ebola.

Lt.-General-David-Perkins

Lt.-General-David-Perkins

Det er sådanne ting, som den amerikanske hær skal kunne håndtere mere af i fremtiden.

Hvorfor er dette interessant?

For det første er dette et opgør med et grundlæggende koncept i den amerikanske hær, som har eksisteret i 32 år – AirLand Battle Concept. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan, samt det omskiftelige sikkerhedsmiljø, som man ser i disse år, har været med til at understrege behovet for et koncept, som anerkendte de forskellige typer missioner, som hæren rent faktisk kan komme ud for.

Et sådan koncept er styrende for, hvordan hæren tænker, træner, udvikler doktriner for udførelsen af, og udkæmpelsen af krig. Derfor er det et stort skridt fremad, at hæren nu integrerer erfaringerne fra de seneste 13 års krig i den institutionelle hukommelse på denne måde.

Samtidig er det også et udtryk for en hær, som prøver at finde en plads i verden, hvor hærens rolle vil blive mindre. Udviklingspengene går i disse år i høj grad til flåden og flyvevåbnet pga. den type operationer, som man forudser størst udfordringer ved, ligger i deres regi.
Operationerne mod IS illustrerer sådan set meget godt hvorfor hæren skal ud og markere, hvad deres rolle skal være i fremtiden. For da man besluttede, at man burde gøre noget mod IS, hvem vendte præsidenten sig så til? Primært flyvevåbnet støttet af et hangarskib i den Persiske Golf.

Med det nye koncept prøver hæren at identificere hvad deres rolle skal være.

Fremtiden sikkerhedspolitiske udfordringer

Nu er det jo et sikkerhedspolitisk dokument, så der er jo selvfølgelig en vurdering af hvor fremtidens udfordringer/trusler kommer fra. Her deler man det op i følgende kategorier: ”Competing powers”, ”Regional powers”, ”Transnational terrorist organizations” og ”Transnational criminal organizations”.

Hvad der er lidt specielt ved dette dokument, er at Kina nævnes så eksplicit som en udfordrer af USA’s dominans og den regionale sikkerhed i Asien. Det moderniseringsprogram som det kinesiske militær gennemgår i øjeblikket, ses som en faktor som øger risikoen for konflikt i regionen, og illustrerer (surprise!) behovet for at den amerikanske hær er talstærkt til stede i regionen for at modvirke kinesisk indflydelse.
Den anden ”competing power” er Rusland som med sine handlinger i Ukraine nu igen udgør en potentiel trussel mod NATO Alliancens territoriale integritet, og derfor vurderes det, at der er behov for, at USA er talstærkt til stede i Europa, som afskrækkelse mod yderligere russisk aggression.

Af ”Regional powers” fremhæves Iran og Nordkorea. Iran både i kraft af sit atomprogram, men også pga. den støtte som regimet giver til militser rundt om i Mellemøsten, som deltager i væbnede konflikter.
Nordkorea fremhæves (som sædvanlig fristes man til at sige) fordi regimet er velbevæbnet både med konventionelle og atomare redskaber, men samtidig er skrøbeligt. Som resultat af denne trussel vurderes det, at USA bør kunne levere store styrker til en koalition til forsvaret af Sydkorea i tilfælde af krig.

I kategorien ”transnational terrorist organizations” fremhæves IS (ISIL) som værende resultatet af et magtvakuum, som kan udnyttes af ekstremistiske kræfter til væbnet opstand mod både regimer i regionen men også Vesten. Man skal derfor ifølge det nye koncept både bekæmpe terroristerne med militære midler, men også fokusere på hvorfor de opstår.

Sidste kategori fokuserer især på Syd- og Mellemamerika og de flygtningestrømme, som kommer til USA i øjeblikket herfra, som resultat af kriminalitet og borgerkrigs(lignende) i flere lande. Her anses det for nødvendigt at bekæmpe problemerne i hjemlandene for at kunne afhjælpe den store flygtningestrøm. Dette skal især foregå ved kapacitetsopbygning udført af amerikanske specialstyrker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *